Hökümetiň nobatdaky ýygnagynda 2022–2025-nji ýyllar üçin ösümlikleri goramak boýunça döwlet maksatnamasynyň taslamasy hödürlendi


11.01.2022

Hökümetiň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Esenmyrat Orazgeldiew 2022–2025-nji ýyllar üçin ösümlikleri goramak boýunça döwlet maksatnamasynyň taslamasyny hödürledi. Taslama Türkmenistanyň "Ösümlikleri goramak baradaky" kanunyna laýyklykda taýýarlandy.

Bu döwlet maksatnamasy ösümlikleri goramagyň agrotehniki, himiki we biologiki ugurlaryny ösdürmäge, şeýle-de ösümlikleri goramak üçin niýetlenen serişdeleri barlagdan geçirmäge we bellige almaga gönükdirilen.

Ylmy tejribe alyşmak üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlar we halkara guramalar bilen okuw seminarlaryny geçirmek arkaly halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek meýilleşdirilýär.