Dokma sintepon

Nah mata reňki aşgarlanmadyk

(34/51 - lik nah ýüplik)

Ölçegi: 0.90sm

p/metr: 1

Hasa (artikul 37/90) reňki aşgarlanmadyk

(34 - lik nah ýüplik)

Ölçegi: 0.903sm

p/metr: 1

Gaplama nah mata reňki aşgarlanmadyk

(14 - lik nah ýüplik)

Ölçegi: 0.90sm

p/metr: 1

Gaplama nah mata reňki aşgarlanmadyk

(14 - lik nah ýüplik)

Ölçegi: 0.90sm

p/metr: 1

Biz mata (artikul 4767/6) reňli aşgarlanmadyk

(34 - lik nah ýüplik)

Ölçegi: 0.90sm; p/metr: 1

Biz mata (artikul 4767/6) reňli aşgarlanmadyk

(34-lik nah ýüplik)

Ölçegi - 0.90sm

Biz mata (artikul 4767/6) reňki aşgarlanmadyk

(34-lik nah ýüplik)

Ölçegi - 0.90sm