Biziň Täzeliklerimiz


Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

  • 17.10.2022

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 3-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň işewürleri bolsa jins matasyny, tekiz boýalan we tüýjümek žakkar...

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

  • 12.09.2022

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 11-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna BAE-niň, Azerbaýjanyň telekeçileri boýalan tüýjümek önümleri we nah ýüplügi satyn aldylar...

Türkmenabat tikin fabrigi meýilnamany 114% berjaý etdi

  • 05.08.2022

Türkmenabat tikin fabriginde ýylyň başyndan bäri 28 million 795 müň manatlykdan gowrak halkyň sarp edýän önümleri öndürildi. Bu meýilnamanyň 114 göterim berjaý edilendigi aňladýar.

Jeyhun.news habar gullugynyň habaryna görä, fabrikde dürli görnüşli eşikleriň 1...

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

  • 20.06.2022

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 11-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň telekeçileri nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşik...

DAŞOGUZ ŞÄHERINDÄKI «SERDAR» PAGTA EGRIJI FABRIGINIŇ DURKY TÄZELENER

  • 27.05.2022

Daşoguz şäherindäki «Serdar» pagta egriji fabriginiň durkuny täzelemek we döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrmak göz öňünde tutulýar. Şunda Dokma senagaty ministrligi tarapyndan halkara bäsleşik geçirilip, bu mesele boýunça teklipler öwrenildi.

Daşoguzda geçir...

TÜRKMENISTANYŇ DOKMA BRENDLERINIŇ ONLAÝN SÖWDASY ARTÝAR

  • 09.05.2022

Golaýda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Altyn Asyr» harytşynaslyk merkezi ähli dokma kärhanalarynyň öndürýän önümleriniň onlaýn söwdasy üçin ýörite web-saýty işe girizdi. «Altyn Asyr söwda meýdança» diýlip atlandyrylan onlaýn söwda platformasy ar...

TÜRKMENISTANYŇ DOKMA ÖNÜMLERI 20 ÝURDA EKSPORT EDILÝÄR

  • 06.05.2022

Türkmenistanda öndürilýän dokma önümleri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Ýewropa we Aziýa yklymlaryndan bolan ýurtlaryň 20-sine eksport edilýär. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär.

Ýurdumyzda öndürilen dokma önümlerini esasy satyn al...

Tagtabazar pagta egirme fabrigi häzirki wagytda doly modernizasiÿa išlerini geçirÿär.

  • 03.05.2022

Tagtabazar pagta egirme fabrigi häzirki wagytda doly modernizasiÿa išlerini geçirÿär.Dünÿäniñ öñde baryjy kompanÿalaryndan Germanÿanyñ, Italÿanyñ, Türkiÿe dowletlerinde öndürilen ÿokary derejeli enjamlar bilen düÿpli abatlanÿar.

Tagtabazar pagta egirme fabrigi täze döwrebap dükany açyp ulanyša göÿberdi.

  • 03.05.2022

Tagtabazar pagta egirme fabrigi ÿurdymyzda öndürilÿän ÿokary hilli dokma önümlerini halkymyza elÿeterli bahalar bilen üpjün etmek maksady bilen täze döwrebap dükany açyp ulanyša göÿberdi.